"The most sophisticated chemical laboratory is far from the perfection of Natural Medicine"
Uspješno izliječen rak pluća iz četvrtog stadija

14-Mar-2005

Veća slika

15-Apr-2005

Veća slika

10-Jun-2005

Veća slika

 

Ovaj pacijent ima rak na lijevu polovinu pluća koji je praćen sa oštrih bolovima u grudi i opća iscrpljenost tijela.
Na rendgenske slike su prikazani rezultati napravljeni tokom 3-mjesečnog tretmana sa Varumin.

Na ovome pacijentu nikada nije izvršena operacija pluća.

Mr. ing. Ivan Đorđiev - pronalazač Varumina

Poštovani prijatelji,

Ako Vi ili neko iz vaše familije ima karcinom, onda ovo je vjerojatno najvažniji tekst koji ste ikada pročitali...

After many attempts to steal and copy the only effective formula...
Posle 23 godina i tisuće pacijente iz cijelog svijeta...
Posle stotine tretmana koji su dolazili i odlazili...
Posle mnogo pokuša da ga ignoriraju...
Posle mnogo pokuša da "preuzme" formulu...

Samo JEDAN proizvod je preživio test vremena i veoma je blizu dan kada svaki pacijent koji ima karcinoma, bez ograničenja na tipa, se više neće bojati od svoju bolest!

Lijek je nazvan "Varumin", i posle 23 godina je još uvijek izrazito uspješan u tretman nekoliko opakih bolesti koje su poznate u svijetu danas.

Tokom prošlih 30 godina iskustva u polju naučne poljoprivrede, moja glavna okupacija je bila skupljanje samoniklog ljekovitog bilja, sa ciljem da se razviju nove formulacije i produkte koji će napraviti ovog svijeta bolje mjesto za život.
Jednoga dana utvrdilo se da sam otkrio "sretnu" kombinaciju.
Ovu kombinaciju sam nazvao Varumin.

Tokom prošlog vremena postojano sam radio na unapređenje formule. Efikasnost se poboljšala, sa čime ovaj produkt je postao jedan od najboljih prirodnih produkta.

Varumin je povećao svoju popularnost radi fakta da može uspješno liječiti karcinome.

Uspješno izliječen rak dojke sa metastazama

16-Jan-2006 do 14-Mar-2006

Veća slika

Dijagnoza:
Karcinom na desne grude sa metastazama, veličina - okolo 10 cm. Snimke skeleta ukazuju na metastaze u nekih dijelova kičme i rebra.
Kemoterapija je počela istog dana.
Bez operacije, pacijent je uzimao 5 ciklusa kemoterapije i poboljšanje je neznatno.
Pacijent nije u dobrom stanju.

Pacijent je počeo sa Varumin (Jan 2005) i reakcija na lijeka je bila izuzetno dobra i već 14-Mar-2006 mamografski test je negativan.

više slučajeva >

Šta je Varumin?

Varumin je namenjen za terapija i lečenje tumora, sa i bez metastatske promene, od sve vrste, sa različite lokalizacije i faze rasta.

Može se koristiti kao dodatak standardnoj terapiji nekih akutnih i hroničnih oboljenja i stanja kod kojih je karakterističan narušen imunitet i lošo opšto stanje.

Upotreba Varumin®-a preporučuje se i kod multiple
skleroze, kožna oboljenja, hipertenzije i opstipacije.

Ne postoji nikakva opasnost od interakcije, ukoliko se Varumin® koristi paralelno sa standardnu terapiju malignih oboljenja. Ovakva upotreba se i preporučuje, radi ubrzanja procesa oporavljanja.

Varumin® može se koristiti tokom i nakon hemoterapije, radioterapije, imunoterapije i hirurške intervencije na tumore.

Varumin® predstavlja kompleksna mešavina farmaceutski obradjene lekovite biljke.

Varumin® stabilizuje vitalne procese u ćelija preko sinergističko delovanje, koje obuhvaća usporeno umnožavanje malignih
ćelija i redukcija tumorske mase.

Delovanje nastaje na nivo Goldžijevog aparata, kako i na drugih ćelijskih nivoa.


Sastojke Varumin®-a reguliraju imunog odgovora organizma, što ga ćini pogodan i za tretman ostalih stanja.

Kod pacijenta se vidi povećanje apetita i poboljšanje metabolizma, poboljšanje krvne slike kako i lakše podnošenje neželjene efekte hemoterapije i radioterapije.

Ko može koristiti Varumin?
  • Svaki pacijent sa karcinom
  • Svako ko ima narušeni imunitet
  • Paciente sa neke auto-imune oboljenja (pr. multipla skleroza)
  • Svaka zdrava osoba, radi prevenciju

Fakti o Varumin:

  • 100% prirodan
  • bez veštačke ukuse, sećeri, alkohol ili druge aditive
  • potpuno bezbedan za koriščenje
  • efikasan i efektivan
Varumin je najbolji antikancer lijek!

 

Poćetkom 2002, počeo sam raditi sa prirodnog antikancer preparata Varumin.

Varumin djeluje povoljno u slučajeva maligne i ne-maligne tumore u unutarnjih organa, kožu, kostima, sa različitu histologiju, putem stimulacije imunog sustava da pronađe i uništi maligne ćelije.

Varumin je ljekovit kod puno teške infekcije, kronične bolesti i imuno- deficitarna stanja kao multipla skleroza, dijabetes, HIV-virus, tuberkuloza i postoperativna stanja.

 

Pomaže kod kemoterapije, radioterapije, citostatske i imunoterapije.

Ovo je najbolji antikancer lijek i nema drugu alternativu za bitku protiv maligne bolesti. Sličnost sa drugih dodatka u terapiji je samo u tome da predstavlja kompletno prirodan produkt.

Dr. Čavdar Mihajlov
Specijalist u polju pulmonalnih i internih bolesti
www.anticancerbg.com

Varumin je apsolutno bezbedan i bezopasan
Varumin ne sadrži kemikalije, toksine ili neke druge neprirodne primjese koji bi mogli napadnuti ili oštetiti čovjekovog tijela, radi to što Varumin je proizveden od prirodne namirnice koji nikad nisu bili izloženi na kemijske i toksične dodatke ili nekog drugog neprirodnog uticanja i garancija za njihovog kvaliteta kao bilje, je nedirnuta priroda Makedonskih planina.
Tumor se znatno smanjio

U 2001, kod jedne pacijentice je bio dijagnosticiran ne-sitno-ćelijski  karcinom pluća. Ona je primala kemoterapiju i radijacijsku terapiju, a kasnije iste godine je operirana. Pacijentica, također je primala 3 doze kemoterapije tokom 2002.

U 2003 pojavio se nov tumor. Pacijentica zatim nije uzimala nikakav medicinski tretman ali je uzimala alternativnu terapiju iz Bivše Jugoslavenske Republike Makedonija.

 

Rendgensko ispitivanje iz  2005 pokazalo je bitno smanjenje tumora u lijevo plućno krilo i odsustvo rasta kod drugih dva tumora.

Posle ispitivanja u 2005 vidjela sam da tumor se značajno smanjio. Bilo je to veliko iznenađenje i vrijedno da se kaže da pacijentica nije uzimao nikakav tretman u bolnicu. Vjerojatno je da ovo je povezano sa alternativnog lijeka koji je uzimala na svoju ruku (Varumin).

Maria Wiltz, stariji liječnik
LSV Med Vaxjo
ŠVEDSKA

više svjedočanstva >

Bez neželjene efekte

Radi kvaliteta Varumin-a, NE POSTOJE i nikad nisu bili primijećeni nikakve kontraindikacije ili neželjene efekte.

Varumin može se koristiti istovremeno sa sve vrste terapije kao i kemoterapiju i neće izazvati ikakve probleme, neće spriječiti njihovo djelovanje, samo može poboljšati njihovu efikasnost.

Karcinom testisa je uspješno izliječen

21-Jan-2001


Veća slika

Kod 24-godišnjeg pacijenta koji je imao operaciju radi rak u područje testisa, utvrđeno je širenje karcinoma u plućima.

Počevši od 21-Jan-2001 uzimao je terapiju sa Varumin, a kemoterapija je bila isključena po želju pacijenta. Istog dana CT nalaz pluća je pokazao veliki kancerozni rast.

 

21-May-2001


Veća slika

21-May-2001: CT kontrola je pokazala kompletno normalno stanje – bez patološke promjene.

Tokom perioda oporavljenja pacijent se potpuno izliječio sa Varumin-om i držao je strogu dijetu.

 

više slučajeva >

Tumorske markere

Prikazani su tumorske markere prije i poslije upotrebe Varumina:

 

8-Aug-1999

Veća slika

7-Sep-1999

Veća slika

 

24-Jan-2002

Veća slika

 

26-Fev-2002

Veća slika

03-Apr-2002

Veća slika

 

21-Mar-2003

Veća slika

više slučajeva >

Varumin ima pozitivne rezultate
u liječenje maligna oboljenja
Radi dugogodišnjeg iskustva u tretmanu pacijenta koji traže terapiju sa prirodne medikamente, sa Varumin, zaključio sam da ovaj biljni lijek ima pozitivnih i objektivnih efekta. Može se koristiti bez ikakav terapeutski rizik prema pacijenta koji boluju od raka.

Prof. d-r Sibin Ilić

12-Oct-1999
Beograd

Najveći broj slučajeva tretiranih sa Varumin su iz zadnjeg četvrtog stadija prema tablici za karakterizaciju tumora.
Ima slučajeva o oporavka pacijenta nakon nekoliko mjeseci sa našeg tretmana.

Rezultati, kao što se može i vidjeti, su jedni od najboljih u svijetu kod tretmane za karcinome. Kako što D-r. Čavdar Mihajlov koji radi sa Varumin više od 4 godina kaže, 90% od pacijenta odlaze sa subjektivnom poboljšanja,  smanjenja iscrpljenost, poboljšanje apetita, povećanje tjelesne težine i promjenu boju kože.
Takoše, promjene dešavaju se i u parametre analize krvi.
TEV se smanjuje, HB se povećava.

Preciznije statističke podatke o uspjesima biće publicirani poslije završetka kliničke studije, koje su u toku i se izvršavaju na Makedonskog Kliničkog Centra u Skopju.

Varumin® is product of Inter-Evrogeneks

More information about the producer: http://www.interevrogeneks.com
More informations about Varumin®: http://www.varumin.com.mk

Natural-Cancer-Treatment.info team