Doma
Varumin
Certifikat
Slučai
Svedoštva
ČPP
Kontakt
 
"The most sophisticated chemical laboratory is far from the perfection of Natural Medicine"

 


Varumin peroralni rastvor

Terapeutske indikacije:

Terapija i lečenje tumora, sa i bez metastatske promene, od sve vrste, sa različite lokalizacije i faze rasta.

Može se koristiti kao dodatak standardnoj terapiji nekih akutnih i hroničnih oboljenja i stanja kod kojih je karakterističan narušen imunitet i lošo opšto stanje.

Upotreba Varumin®-a preporučuje se i kod multiple skleroze, kožna oboljenja, hipertenzije i opstipacije.

Ne postoji nikakva opasnost od interakcije, ukoliko se Varumin® koristi paralelno sa standardnu terapiju malignih
oboljenja. Ovakva upotreba se i preporučuje, radi ubrzanja procesa oporavljanja.

Varumin® može se koristiti tokom i nakon hemoterapije, radioterapije, munoterapije i hirurške intervencije na tumore.

Aktivnost:

Aktivne supstance u medicinske biljke imaju izrazito kompleksne kemijske strukture koje u mnogo slučajeva ne mogu se sazdati putem sintetske kemije. Čovjekovo tijelo tolerira medicinske produkte od biljnog porekla najbolje, jer čovjek je dio same prirode.

Ekstrakte od biljne droge, koje su sadržani u Varumin® imaju široki spektar farmakodinamičke aktivnosti. Ove komponente su u široj upotrebi kao tradicionalne, homeopatske, a i naučno potvrđene lijekove.

Najznačajne farmakodinamske djelovanja ovih komponenta su: citotoksično, imuno-modulatorno, detoksifikantno, anti-inflamatorno, anti-mikrobno, diuretsko, anti-depresivno i laksativno. Radi ovo, Varumin® može se koristiti kao adjuvans u standardnoj terapiji kod različitih oboljenja koje su propraćeni sa narušenog imunog sistema i loše opće stanje.

Nema nikakve podatke za neželjenih efekta nastalih kao posljedica od uzimanja Varumin®-a.

Mehanizam delovanja:

Varumin® predstavlja kompleksna mešavina farmaceutski obradjene lekovite biljke.

Varumin® stabilizuje vitalne procese u ćelija preko sinergističko delovanje, koje obuhvaća usporeno umnožavanje malignihćelija i redukcija tumorske mase. Delovanje nastaje na nivo Goldžijevog aparata, kako i na drugih ćelijskih nivoa.

Sastojke Varumin®-a reguliraju imunog odgovora organizma, što ga ćini pogodan i za tretman ostalih stanja. Kod
pacijenta se vidi povećanje apetita i poboljšanje metabolizma, poboljšanje krvne slike kako i lakše podnošenje
neželjene efekte hemoterapije i radioterapije.

Efekte:

Najvažnije indikacije Varumin-a su sljedeće:

Anti-neoplastično – radi mogućnosti prisutnih amino-kiselina da reguliraju ćelijsku diferencijaciju; biljne ekstrakte također suzbijaju aktivnost tirozin-kinaze u ćelije raka.

Imuno-modulatorno – regulacija ne-specifičnog imunog odgovora; makrofage  i granulocite postaju aktivniji i fagocitoza se povećava.

Anti-inflamatorno – inflamacija se smanjuje kako rezultat inhibiciju oslobođivanja histamina.

Antimikrobno – radi prisutnost flavonoida, koji djeluju slično na sulfonamide.

Liječenje kožnih lezija – ima stimulativne efekte prema fibroblaste i epitelnih ćelija.

Anti-hipertenzivno – smatra se da je rezultat inhibicije ekscitabilnosti vazomotornog centra u medulla oblongata.

Detoksifikativno – povećava i ubrzava oksidaciju etanola.

Laksativno – kao rezultat povišenog motiliteta debelog crijeva preko inhibicije Na+/Ka+ pumpe i kloridne jonske kanale.

 

Doziranje i način upotrebe:

Odrasli:
Varumin® 1 uzima se odjednom na početku terapije, 1 sat pre jela. 6 sati nakon toga uzima se Varumin® 2, četiri puta na dan po jednu supenu kašiku, 1 sat pre jela.

Teže slučajeve i metastazirane tumore na cvrsta tkiva:
Varumin® 2 uzima se pet puta na dan po jednu supenu kašiku, 1 sat pre jela.

Deca:
Sadržaj Varumin® 1 uzima se na dva puta u tokom 6 sati, 1 sat pre jela. 6 sati kasnije počinje se sa uzimanje Varumin® 2, tri puta na dan po jednu supenu kašiku, 1 sat pre jela. Ipak, za upotrebe kod deca mlađa od 10 godina, preporučuje se prethodna konsultacija sa lekara ili farmaceuta.

Trajanje terapije:
Varumin® uzima se tokom 4 nedelje, bez prekida. Bolje stanje pacijenta i dobre rezultate od analize su dobra indikacija za produžetak terapije.

 

Kontraindikacije:
Preosetljivost na neku komponentu od preparata; intestinalne opstrukcije; inflamatorno intestinalno oboljenje (Kronova bolest, ulcerativni kolit); upala slepog creva (appendicitis); hipertiroidizam; trudnoća i laktacija.
U ova stanja, pacijente može uzimati Varumin® nakon konsultacije sa lekara ili farmaceuta.

Upozorenja:
Ne postoje.
Varumin® ima izuzetnu sigurnost, ne sadrži hemijske dodatke, sastaven je isklučivo od biljne namirnice koje nikada nisu bili izloženi na toksične preparate.

Interakcije:
Postoje nekoliko potencijalnih efekta koji se mogu dogoditi radi prisustvo Aloe, ali u dugogodišnu upotrebu
Varumin®-a nije primećena nijedna interakcija. Viscum album može povećati delovanje kardijalne glikozide,
hipotenzivnih i hipertenzivnih lekova, antidepresive i antikoagulanse.

Neželjeni efekti:
Do sada nije primećen nijedan neželjeni efekt od upotrebe Varumin®-a. Nakon dugotrajne upotrebe Varumin®-a, u mnogo redke slučajeve može doći do dijareje.


Varumin® is product of Inter-Evrogeneks

More information about the producer: http://www.interevrogeneks.com
More informations about Varumin®: http://www.varumin.com.mk

Natural-Cancer-Treatment.info team