Doma
Varumin
Certifikat
Slučai
Svedoštva
ČPP
Kontakt
 
"The most sophisticated chemical laboratory is far from the perfection of Natural Medicine"

 

Certifikat

Certifikat koji potvrđuje da je Varumin® patentiran na Institutu za zaštitu industrijske imovine u Makedoniji, kao antikancer preparat.

12-Jan-1999

Veća slika

 

 

Dozvola

Dozvola izdana od Ministarstva zdravlja Republike Makedonije prema kome je dozvoljeno kompanija "Inter-Evrogeneks" da proizvodi i pakuje pomoćna ljekovita sredstva u tečne farmaceutske forme.

20-Aug-2003

Veća slika

 

 

Izvještaj eksperta za biljnog lijeka

Varumin® ima marketing autorizaciju i u R. Makedoniji koristi se kao biljni lijek već 3 godine, i tokom ovog perioda ima mnogo pozitivnih iskustva od njegove upotrebe.

U periodu posle registraciju Varumin-a u Makedoniju, nema nijedan podatak za neželjene efekte od upotrebe Varumin-a u Nacionalnom centru za praćenje neželjenih efekta lijekova i biljne lijekove Makedonije, što govori o sigurnosti lijeka u spomenutog indikacijskog polja.

Smatram da Varumin – produkt kompanije „Inter-Evrogeneks“, iz Novog Sela, R. Makedonija, ispunjava uslove o sastavu i karakteristike, namijenjenih za biljne lijekove od ove vrste i da se može registrirati u R. Makedoniju kao biljni lijek.

Izvještaj eksperta
Prof. d-r Stojmir Petrov

Varumin 1: Pogledaj cijeli izvještaj.
Varumin 2: Pogledaj cijeli izvještaj.

 


Varumin® is product of Inter-Evrogeneks

More information about the producer: http://www.interevrogeneks.com
More informations about Varumin®: http://www.varumin.com.mk

Natural-Cancer-Treatment.info team