Doma
Varumin
Certifikat
Slučai
Svedoštva
ČPP
Kontakt
 
"The most sophisticated chemical laboratory is far from the perfection of Natural Medicine"

Uspješno tretirane slučajeve

Metastaze u oblast hepara

Nakon 4 mjeseci tretmana sa Varumin, na CT nalazu nisu vidljivi metastaze u područje jetra.

17-Jan-2003 do 18-Apr-2003
|
Veća slika | Veća slika

Metastaze u plućima

Tokom 05.2002, pacijentica je došla kod mene sa nalaz: metastaze u pluća nakon histerektomiju, radi novu malignu formaciju.
Kemoterapija je prekinuta radi neefikasnosti. Pacijentica je imala bolova u grudima i slaboću. Po nalaza – blijeda koža.

Parametri: TEV 49; Levko 3.2; Hb 96.

Nakon ne više od nekoliko tjedna, pacijentica se više nije žalila.
Boja kože je postala opet normalna.
Sada pacijentica nema nikakve probleme.

Parametri: TEV  7, Levko 6,9; Hb 144.
Na CT nalazu – nema promjene, Status idem.

17-Dec-2003

Veća slika

Paramediastinalni tumor

Citat iz CT-nalaza #2118 od 21-Nov-2002:

U trećem segmentu sa lijeve strane se vidi paramediastinalni tumor i makro morfološki blastoma, koji formira masu sa produženim limfnih čvorova i regiju pulmonalne aorte sa veličinom od 86mm u dijametar.
Formacija je postavljena na luk aorte i truncus pulmonalis.

Pacijent je uzimao Varumin samo 2 mjeseci prije druge CT-analize i jeo je prema prepišane dijete.

Nakon duplog smanjivanja tumora, pacijent je uspješno operiran.

21-Nov-2002 | 10-Apr-2003
|
Veća slika | Veća slika

Edema mozga

Nakon tretmana sa Varumin, nije pronađen edem mozga.

18-Sep-2003

Veća slika

Nakon 3 mjeseci - imamo izravnu recesiju karcinoma

U ovom slučaju imamo pojavu adenokarcinoma bronhi propraćen sa bolovima u donjeg djela kičme i smanjenjem apetita i telesne težine.

Korištenjem Varumin-a nakon 3 mjeseci – imamo potpuno smanjenje karcinoma.

07-Mart-2003 | 04-June-2003
|
Veća slika | Veća slika

Metastatska formacija sasvim se izgubila

Ovaj pacijent je imao 3 metastaze u jetra. Nakon 3 mjesečnoj terapiji sa Varumin, pacijent je operiran u bolnici Alehandrovska u Sofija kod D-r Junčo i Prof. Dimitrova i ovaj medicinski tim je utvrdio da se metastatske formacije kompletno uklonjene.

21-June-2004

Veća slika

Rak dojke sa metastazama

Dijagnoza:
Rak na desne dojke sa metastsku formaciju veličine 10 cm. Skenovi skeleta pokazuju metastaze u neke dijelove kičme i rebra.
Kemoterapija je počela istog dana.
Bez operacije, pacijent uzima 5 tretmana kemoterapije i nema skoro nikakvih poboljšanja.
Pacijent nije u dobrom stanju.

Počevši sa Varumin-om (01.2005) pacijent reagira vrlo pozitivno na lijeka i na 14-03-2006 mamografski test je već negativan.

16-Jan-2006 do 14-Mar-2006

Veća slika

Karcinom jetre

Kontrolni CT poslije 2 mjeseci tretmana. Bolest je pronađena prije 6 mjeseci, a sada se vidi proces poboljšanja i voda u pluća počinje da se eliminira.

10-May-2005 | 29-Sep-2005
|
Veća slika | Veća slika

Rak pluća

Nakon 2 mjeseca aktivnog tretmana sa Varumin imamo povratni proces degeneracije u pluća. Poboljšanje kod pacijenta je produžilo i slijedeća 4 mjeseca.

13-Jul-2005 | 21-Nov-2005
|
Veća slika | Veća slika

Rak pluća

26-Oct-2005: dijagnoza - rak pluća u obe strane. 03-Jan-2006: rak je nestao i sa obe strane.

26-Oct-2005 | 03-Jan-2006
|
Veća slika | Veća slika

Karcinom pluća

Nakon završeni tretman sa Varumin-om i specijalne dijete, u toku 3 mjeseca metastaze sa lijeve strane pluća su se smanjile i pacijent više nema povećanih limfnih čvorova.

4-Jan-2005 | 08-Apr-2005
|
Veća slika | Veća slika

Karcinom pluća

Ovaj pacijent ima rak na lijevu polovinu pluća koji je praćen sa oštrih bolovima u grudi i opća iscrpljenost tijela. Na rendgenske slike su prikazani rezultati napravljeni tokom 3-mjesečnog tretmana sa Varumin. Na ovome pacijentu nikada nije izvršena operacija pluća.

14-Mar-2005 _____ | _____ 15-Apr-2005 _____ | _____ 10-Jun-2005
| |
Veća slika __ __ _ | __ __ __ Veća slika _ ___ |__ _ __ Veća slika

Rak mozga

Drastično poboljšanje u krvne slike kod pacijenta koji je imao karcinom u mozgu.

30-Sep-2005 | 01-Dec-2005
|
Veća slika | Veća slika

Primarni karcinom prostate sa ekspanzijom metastatskih formacija kroz cijelog tijela, naročito u kostima

Rezultate od 11.2004: PSA u krvi 3.6

Nakon nekoliko doza Varumin-a dobiveni su sljedeće rezultate:
PSA u krvi 0.1 (10.2005)

Nalaz od KT skana na kostima je negativan.


Veća slika

Rak u područje testisa

Kod 24-godišnjeg pacijenta koji je imao operaciju radi rak u područje testisa, utvrđeno je širenje karcinoma u plućima.

Počevši od 21-Jan-2001 uzimao je terapiju sa Varumin, a kemoterapija je bila isključena po želju pacijenta. Istog dana CT nalaz pluća je pokazao veliki kancerozni rast.

21-May-2001: CT kontrola je pokazala kompletno normalno stanje – bez patološke promjene.

Tokom perioda oporavljenja pacijent se potpuno izliječio sa Varumin-om i držao je strogu dijetu.

21-Jan-2001 | 21-May-2001
|
Veća slika | Veća slika

Cervikalni kancer

Dijagnoza je:

CA cervicis IIbSt .

Nakon 4 doze Varumin-a i nakon 3,5 mjeseci nalaz KT-a je negativan - ovo znači da karcinom više nije prisutan.

07-Feb-1998 | 28-May-1998
|
Veća slika | Veća slika

 

Tumorske markere

Prikazane su tumorske markere pre i posle upotrebe Varumin-a:

18-Aug-1999

Veća slika

07-Sep-1999

Veća slika

 

07-Dec-1999

Veća slika

 

15-Fev-2000

Veća slika

 

24-Jan-2002

Veća slika

 

26-Fev-2002

Veća slika

 

26-Oct-1999

Veća slika

 

11-Jan-2000

Veća slika

 

03-Apr-2002

Veća slika

 

21-Mar-2003

Veća slika

 

24-Aug-2005

Veća slika

 

27-Oct-2005

Veća slika

 

07-Dec-1999

Veća slika

 

19-Dec-1999

Veća slika

 

09-Sep-1999

Veća slika

 

27-Oct-1999

Veća slika

Varumin® is product of Inter-Evrogeneks

More information about the producer: http://www.interevrogeneks.com
More informations about Varumin®: http://www.varumin.com.mk

Natural-Cancer-Treatment.info team